સમાચાર ગાંધીનગર

 વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડના અધ્યક્ષ અશ્વિન ત્રિવેદી દ્વારા એવોર્ડ એનાયત 

4 hours ago / 0 comments

ગાંધીનગરના પ્રતિષ્ઠિત એડવોકેટ અને વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડના અધ્યક્ષ અશ્વિનભાઈ ત્રીવેદી દ્વારા સોલા

વધુ વાંચો

સમાચાર ભાવનગર

 ભાવનગર એસ.ટી. ડીવીઝન દ્વારા ભાવનગર-સુરત સ્લીપર કોચનો પ્રારંભ

4 hours ago / 0 comments

ભાવનગરથી સુરત જવા તથા આવવા માટે લાંબા સમયથી પ્રવાસીઓ સારી એસ.ટી. બસની માંગ કરી રહ્યાં હતા.

વધુ વાંચો