સમાચાર ગાંધીનગર

ગુસ્તાખી માફ

1 hour ago / 0 comments

મહત્વકાંક્ષા-વર્ણશંકરતાના ફળો રાજકીય પાર્ટીને હવે ચાખવા મળવા લાગ્યા 

વધુ વાંચો

સમાચાર ભાવનગર

શહેરમાં મતદાન જાગૃતિ અર્થે બાઈક રેલી યોજાઈ

2 hours ago / 0 comments

ભાવનગર જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર તથા માજી સૈનિક સંગઠન ભાવનગર સુરક્ષા સમિતિ દ્વારા મતદાન જાગૃતિ અર્થે બા

વધુ વાંચો