સમાચાર ગાંધીનગર

ખુલ્લામાં શૌચક્રિયા માટે ન જવા અપીલ કરતાં જયંતિભાઇ કવાડિયા

19 hours ago / 0 comments

ગાંધીનગર તાલુકાના ઉવારસદ ગામ ખાતે આજરોજ લોક સ્વચ્છતા ઝુંબેશની ઉજવણી પંચાયત રાજ

વધુ વાંચો

સમાચાર ભાવનગર

જવેર્લ્સ સર્કલ પાસે પાટીદારોની ધરપકડ

18 hours ago / 0 comments

પોલીસ દમનના વિરોધમાં સિદસરથી રપ૦ થી ૩૦૦ પાટીદારોની રેલી નિકળી હતી.

વધુ વાંચો

સમાચાર બોટાદ

બોટાદમાં જુગાર રમતા છ શખ્સોની ધરપકડ

19 hours ago / 0 comments

બોટાદ પોલીસ મથકનો સ્ટાફ શહેરી વિસ્તારોમાં પેટ્રોલીંગમાં હતો તે વેળા મળેલી ચોકક

વધુ વાંચો