સમાચાર ગાંધીનગર

વિધાનસભાના દ્વારેથી

9 hours ago / 0 comments

અલ્પેશ ઠાકોરને વિધાનસભામાંથી એક દિવસ માટે સસ્પેન્ડ કરાયા

વધુ વાંચો

સમાચાર ભાવનગર

અલંગ શીપ રીસાયકલીંગ યાર્ડનું રૂપિયા ૨૦ કરોડના ખર્ચે આધૂનિકીકરણ થશે

8 hours ago / 0 comments

જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કો-ઓપરેશન એજન્સી દ્વારા અલંગ શીપ રીસાયકલીંગ યાર્ડનુ આધૂનિકીકરણ કરવા માટે અને આંત

વધુ વાંચો