સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૧૭
૬૪૧ બેરોજગારી કેવી સમસ્યા છે? 
- લાંબાગાળાની 
૬૪૨ આવક મેળવવાના કે ખર્ચ કરવાના હેતુથી કરવામાં આવતી પ્રવૃતિને શું કહે છે? 
- આર્થિક પ્રવૃત્તિ 
૬૪૩ જે પ્રવૃતિનો હેતુ આવક મેળવવાનો ન હોય તે પ્રવૃતિને કઈ પ્રવૃત્તિ કહે છે? 
- બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ 
૬૪૪ આર્થિક પ્રવૃતિને કેટલા વિભાગમાં વહેચવામાં આવી છે? 
- ત્રણ 
૬૪૫ માધ્યમિક ક્ષેત્રને બીજા ક્યા નામે ઓળખાય છે? 
- ઔધૌગિક ક્ષેત્ર 
૬૪૬ ઉત્પાદનના સાધનોને કેટલા વિભાગમાં વહેચવામાં આવે છે? 
- ચાર (જમીન, મૂડી, શ્રમ અને ઉત્પાદન)
૬૪૭ જમીન કેવું સાધન છે? 
- કુદરતી 
૬૪૮ ઉત્પાદનના ત્રણેય સાધનોનું સંકલન કરનાર વ્યક્તિને શું કહે છે? 
- નિયોજક 
૬૪૯ ઉત્પાદનના સાધનોની શ્રેષ્ઠ ફાળવણીની મુખ્ય પદ્ધતિ કેટલી છે? 
- બે (બજાર અને સમાજવાદી)


વધુ વાંચો

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૧૬
૬૦૧ એક્સપ્રેસ હાઈવે બીજા ક્યા નામે ઓળખાય છે? 
- દ્રુતગતિ માર્ગ 
૬૦૨ ગુજરાતમાં એક્સપ્રેસ હાઈવે ક્યા બે શહેરોને જોડે છે? 
- વડોદરા અને અમદાવાદને 
૬૦૩ શહેરની ફરતે કયો રોડ બનાવવામાં આવે છે?  
- રિંગ રોડ 
૬૦૪ મહાનગરોમાં કઈ સમસ્યા વકરતી જાય છે? 
- ટ્રાફિકની 
૬૦૫ ભારતનું સૌથી મોટું રાષ્ટ્રીયકૃત સંસ્થાન કયું છે? 
- ભારતીય રેલવે 
૬૦૬ રેલમાર્ગમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? 
- વિશ્વમાં બીજું અને એશિયામાં પ્રથમ 
૬૦૭ ભારતમાં સૌપ્રથમ રેલવે ક્યા સ્થપાઈ? 
- મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે (ઈ.સ. ૧૮૫૩)
૬૦૮ ભારતમાં કેટલા પ્રકારના રેલમાર્ગો જોવા મળે છે? 
- ત્રણ (બ્રોડગેજ,  મીટરગેજ અને નેરોગેજ)
૬૦૯ કઈ રેલવે શ્રેષ્ઠ ઈજનેરી કલાનો દ્રષ્ટાંત છે? 
- કોંકણ રેલવે 
૬૧૦ ભારતનો સૌથી મોટો રેલમાર્ગ કયો છે? 


વધુ વાંચો

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૧૫
૫૬૧ દેશનું સૌપ્રથમ રાસાયણિક કારખાનું સૌપ્રથમ ક્યા સ્થપાયું? 
- રાનીપેટ, તમિલનાડુ
૫૬૨ પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગને બીજા ક્યા નામે ઓળખવામાં આવે છે? 
- સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 
૫૬૩ મકાન બાંધકામમાં શું અનિવાર્ય છે?
- સિમેન્ટ 
૫૬૪ સિમેન્ટ ઉદ્યોગમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? 
- બીજું (પ્રથમ ચીન)
૫૬૫ પરિવહન ઉદ્યોગ કોને કહે છે? 
- વાહનોના નિર્માણ કરતા ઉદ્યોગને 
૫૬૬ રેલવે એન્જીન કેટલા પ્રકારના છે? 
- ત્રણ (વરાળ, ડીઝલ અને વિદ્યુત)
૫૬૭ વ્યવસાયિક વાહનોના ઉત્પાદનમાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે? 
- પાંચમું 
૫૬૮ ભારતમાં આધુનિક ઢબે જહાજ બાંધવાના મુખ્ય કેન્દ્રો કેટલા છે? 
- પાંચ 
૫૬૯ હવાઈ જહાજ બાંધવાના એકમો ક્યા સ્થાપવામાં આવ્યા છે? 
- હૈદરાબાદ અને લખનૌ 
૫૭૦ ભારતમાં ઈલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગની શરૂઆત ક્યારથી થઇ? 


વધુ વાંચો

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૧૩
૪૮૧ કોઈ પણ પદાર્થનું કાર્ય કરવાના પ્રમાણને શું કહે છે? 
-શક્તિ 
૪૮૨ કઈ શોધે દુનિયાનો ચહેરો બદલી નાખ્યો? 
-વરાળયંત્રની 
૪૮૩ દેશની પ્રગતિ શેની પર આધારિત છે? 
-ઊર્જાની પ્રાપ્યતા 
૪૮૪ ઊર્જાના સ્રોત કેટલા છે? 
-બે 
૪૮૫ કાળો હીરો કોને કહે છે? 
-કોલસાને 
૪૮૬ કોલસો કેવા સ્વરૂપે મળે છે? 
-શુદ્ધ સ્વરૂપે 
૪૮૭ કોલસો કેવી વનસ્પતિ છે? 
-અશ્મીભૂત થયેલ 
૪૮૮ કોલસો કેવા ખડકોમાંથી મળે છે? 
-પ્રસ્તર 
૪૮૯ કોલસાના કેટલા પ્રકાર છે? 
-ચાર 
૪૯૦ સૌથી ઊંચી જાતનો કોલસો કયો છે? 
-એન્થ્રેસાઈટ
૪૯૧ સૌથી હલકા પ્રકારનો કોલસો કયો છે? 
-પીટ કોલસો 
૪૯૨ લિગ્નાઈટ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? 
-બ્રાઉન કોલસો 
૪૯૩ કોલસાનો સૌથી વધુ અનુમાનિત જથ્થો ક્યા આવેલો છે? 
-ઉત્તર અમેરિકા 


વધુ વાંચો

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૧૨
૪૪૧ ડ્ઢછઇઈનું પૂરું નામ જણાવો. 
-ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એન્ડ એજ્યુકેશન 
૪૪૨ જમીનને ખેડનારને જમીનમાલિકીનો સાચો હક આપવામાં ક્યા કાયદા દ્વારા આપવામાં આવ્યો? 
- ખેડે તેની જમીન 
૪૪૩ હરિયાળી ક્રાંતિ ક્યા ક્ષેત્રે થાય છે? 
-કૃષિ 
૪૪૪ એક જ જમીન પર વધુ પાક લેવાની નીતિને શું કહે છે? 
-સઘન ખેતી 
૪૪૫ ભારતની રાષ્ટ્રીય આવકના કેટલો ભાગ કૃષિ દ્વારા મળે છે? 
-૨૬%
૪૪૬ ભારત કેવો દેશ છે? 
-કૃષિપ્રધાન 
૪૪૭ ભારતની વસ્તીનો મોટો સમુદાય ક્યા ક્ષેત્રે રોકાયેલો છે? 
-કૃષિ 
૪૪૮ જીવનની પહેલી શરત કઈ છે? 
-જળ 
૪૪૯ જળ સંસાધનનો મૂળ સ્રોત શો છે? 
-વૃષ્ટિ 
૪૫૦ ભૂમિ નીચે જમા થતા જળને શું કહે છે? 
-ભૂમિગત જળ
૪૫૧ ભારતની નદીઓને કેટલા જૂથમાં વહેચવામાં આવી છે? 
-બે 


વધુ વાંચો

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૧૧
૪૦૧ ભારત કેવો દેશ છે? 
- કૃષિપ્રધાન 
૪૦૨ ભારતની રાષ્ટ્રીય આવકનો કેટલો હિસ્સો ખેતીમાંથી મળે છે? 
- ૨૬%
૪૦૩ ભારતના અર્થતંત્રમાં કૃષિ કેવું સ્થાન ધરાવે છે? 
-મહત્વનું
૪૦૪ ભારતના ખેડૂતો સામાન્ય રીતે કેવી ખેતી કરે છે? 
-આત્મનિર્વાહ 
૪૦૫ કેવી ખેતી આત્મનિર્વાહ ખેતી તરીકે ઓળખાય છે? 
-આત્મનિર્વાહ
૪૦૬ જ્યાં સિંચાઈની સગવડ ઓછી છે ત્યાં કેવી ખેતી કરવામાં આવે છે?
-શુષ્ક અને આદ્ર ખેતી 
૪૦૭ સ્થળાંતરિત ખેતી બીજા ક્યા નામે ઓળખાય છે?
-ઝૂમ ખેતી 
૪૦૮ કઈ ખેતીમાં પાકની માવજત અને સારસંભાળ ચીવટપૂર્વક કરવામાં આવે છે?
 - બાગાયતી ખેતી 
૪૦૯ જ્યાં સિંચાઈની સગવડ વધુ હોય ત્યાં કઈ ખેતી થાય છે? 
-સઘન ખેતી 
૪૧૦ ચોમાસામાં લેવામાં આવતા પાકને શું કહે છે? 
-ખરીફ પાક


વધુ વાંચો

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૧૦
૩૬૧ શામાં વૃક્ષોને સંતપુરુષ ગણવામાં આવ્યા છે? 
- વિક્રમચરિત 
૩૬૨ આર્ય સંસ્કૃતિને કઈ સંસ્કૃતિ કહે છે? 
- અરણ્ય સંસ્કૃતિ
૩૬૩ વૃક્ષોના સમૂહને શું કહે છે? 
- વન કે જંગલો 
૩૬૪ વનમાં રહેતા જીવને શું કહે છે? 
- વન્ય જીવો 
૩૬૫ રમતગમતના સાધનો શેમાંથી બને છે? 
- દેવદાર અને ચીડ 
૩૬૬ ટર્પેન્ટાઇન શેના રસમાંથી બને છે? 
- ચીડ 
૩૬૭ સુગંધી તેલ અને સુખડ શેમાંથી બને છે? 
- ચંદન 
૩૬૮ રણ વિસ્તારને આગળ વધતું કોણ અટકાવે છે? 
- જંગલો 
૩૬૯ જમીન ધોવાણ કોનાથી અટકાવી શકાય? 
- જંગલોથી
૩૭૦ ભૂમિગત જળને અટકાવવાનું કામ કોણ કરે છે? 
- જંગલો
૩૭૧ ટોપલા અને ટોપલી શેમાંથી બને છે? 
- વાંસમાંથી
૩૭૨ જંગલોને કેટલા વિભાગમાં વહેચવામાં આવ્યા છે? 
- ત્રણ


વધુ વાંચો

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૯
૩૨૧ કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા આવેલું છે? 
- રાજસ્થાન 
૩૨૨ હુમાયુનો મકબરો ક્યા આવેલો છે? 
- દિલ્હી
૩૨૩ માનસ અભયારણ્ય ક્યા આવેલો છે? 
- અસમ 
૩૨૪ નંદાદેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યા આવેલો છે? 
- ઉત્તરાંચલ 
૩૨૫ સુંદરવન રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યા આવેલો છે? 
- પ. બંગાળ
૩૨૬ ભારતે કઈ ભાવનાને સાકાર કરી છે? 
- વસુધૈવ કુટુંબકમ
૩૨૭ ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશેષતા કઈ છે? 
- વિવિધતામાં એકતા 
૩૨૮ રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ કઈ છે? 
- કુદરતી સંસાધનો
૩૨૯ સંસાધનના કેટલા પ્રકાર છે? 
- બે 
૩૩૦ કુદરતી સંસાધનો કેવા છે? 
- પ્રકૃતિદત્ત 
૩૩૧ કુદરતી સંસાધનના કેટલા ભાગ પડે છે? 
- બે (જૈવિક અને અજૈવિક)
૩૩૨ સંસાધનોના આયોજનના કેટલા તબક્કા છે? 
- ત્રણ 


વધુ વાંચો

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૮
૨૮૧ મયૂરાસન કોણ પોતાની સાથે લઇ ગયો હતો? 
- નાદિરશાહ
૨૮૨ ફતેહપુર સીકરી શહેર કોણે વિકસાવ્યું હતું? 
- અકબરે
૨૮૩ દુનિયાનો ભવ્ય દરવાજો કયો છે? 
- બુલંદ દરવાજો, ફતેહપુર સીકરી
૨૮૪ અકબરના દરબારમાં કેટલા રત્નો હતા? 
- નવ 
૨૮૫ બુલંદ દરવાજાને બીજા ક્યા નામે ઓળખાય છે? 
- જોધાબાઈનો મહેલ
૨૮૬ લાલ કિલ્લો ક્યા આવેલો છે? 
- દિલ્હી
૨૮૭ ચાંપાનેરનો કિલ્લો ક્યા આવેલો છે? 
- ગુજરાત
૨૮૮ યુનેસ્કોએ ગુજરાતના ક્યા નગરને વૈશ્વિક વારસા તરીકે જાહેર કર્યું? 
- ચાંપાનેર 
૨૮૯ પોંગલ તહેવાર ક્યા ઉજવાય છે? 
- તમિલનાડુ
૨૯૦ બિહુ ક્યાંનો તહેવાર છે? 
- અસમ
૨૯૧ ઓનમ ક્યાંનો તહેવાર છે? 
- કેરળ
૨૯૨ પુષ્કર મેળો ક્યા ભરાય છે? 
- રાજસ્થાન 
૨૯૩ ભવનાથનો મેળો ક્યા ભરાય છે? 
- જુનાગઢ


વધુ વાંચો

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો ૧૦ 
ભાગ ૭
૨૪૧ જ્યોતિષશાસ્ત્રને કયા વિભાગમાં વહેચવામાં આવ્યા છે? 
- તંત્ર, હોરા અને સંહિતા 
૨૪૨ ચંદ્રગ્રહણનું સાચું કારણ શું છે? 
- પૃથ્વીનો પડછાયો
૨૪૩ જ્યોતિષશાસ્ત્રનું અવિભાજ્ય અંગ કયું છે? 
- વાસ્તુશાસ્ત્ર 
૨૪૪ વાસ્તુશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ શામાં છે? 
- બૃહદ્‌સંહિતા 
૨૪૫ દેવોના પ્રથમ સ્થપતિ કોણ હતા? 
- વિશ્વકર્મા 
૨૪૬ વિશ્વકર્માએ વાસ્તુશાસ્ત્રને કેટલા વિભાગમાં વહેચ્યા છે? 
- આઠ 
૨૪૭ કયો સ્તંભ વાસ્તુકલાનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે? 
- સારનાથનો
૨૪૮ સારનાથનો સ્તંભ કેટલો ઉંચો છે? 
- ૧૨૮ ફૂટ 
૨૪૯ હાલ વાસ્તુશાસ્ત્રને ક્યા દ્રષ્ટિકોણથી સમજાવવામાં આવે છે? 
- વૈજ્ઞાનિક 
૨૫૦ કોણે વાસ્તુશાસ્ત્રનો પુનરુદ્ધાર કર્યો? 
- મેવાડના રાણા 
૨૫૧ ભારતીય વૈદકશાસ્ત્રના મહાન પ્રણેતા કોણ કહેવાય છે? 


વધુ વાંચો

Pages