ગુજરાતી સાહિત્ય
ભાગ-૧

 ૧ ‘ગુજરાતનો નાથ’ નવલકથાના લેખક કોણ છે ?
- કનૈયાલાલ મુનશી
ર ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ નવલકથા લખનારનું નામ  દર્શાવો.
- નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા
૩ ‘માનવીની ભવાઈ’ નવલકથાના લેખક કોણ છે ?
- ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
૪ ‘ધૂમકેતુ’નું મૂળ નામ જણાવો.
- ગૌરીશંકર જોષી
પ ‘સસ્તુ સાહિત્ય’ના સ્થાપક કોણ હતા ?
- ભિક્ષુ અખંડાનંદ
૬ રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક સૌપ્રથમ કયા સાહિત્યકારને મળ્યો હતોે ?
- ઝવેરચંદ મેઘાણી
૭ કઈ સંસ્થા દ્વારા રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક અપાય છે ?
- ગુજરાત સાહિત્ય સભા
૮ ‘નિશાન ચૂક માફ, નહી માફ નીચું નિશાન’ પંકિત કોણે લખી છે ?
- બ.ક.ઠાકોર
૯ ‘પ્રિયદર્શી’ કોનું ઉપનામ છે ?
- મધુસુદન પારેખ
૧૦ ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું મુખપત્ર કયુું છે ? 
- શબ્દસૃષ્ટિ
૧૧ ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રથમ આત્મકથા કઈ છે ?
-  મારી હકીકત
૧ર જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ કયા ક્ષેત્ર માટે અપાય છે ?
- સાહિત્ય ક્ષેત્ર
૧૩ ‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ના લેખક કોણ છે ?
- ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧૪ ‘અર્વાચીન ગદ્યના પિતા’ તરીકે કોણ જાણીતા છે ? 
- નર્મદ    
૧પ દયારામ સાથે કયુ સાહિત્ય સ્વરૂપ સંકળાયેલું છે ? 
- ગરીબ
૧૬. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના લેખક કોણ છે ? 
- ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી 
૧૭. કાકાસાહેબ કાલેલકરનું મૂળ નામ શું ? 
- દત્તાત્રેય
૧૮. ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ પ્રશિષ્ટ હાસ્ય નવલકથા કઈ ?
- ભદ્રં ભદ્રં
૧૯. ગુજરાતી બાળસાહિત્યનું અમર પાત્ર ‘મિયા ફૂસકી’ના સર્જક કોણ છે ?
 - જીવરામ જોષી
૨૦. જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરનારા પ્રથમ ગુજરાતી કોણ હતા ?
- ઉમાશંકર જોષી
૨૧. ‘જય જય ગરવી ગુજરાત’ ની પંકિતઓના સર્જક કયા મહાનુભાવ છે ?
- કવિ નર્મદાશંકર દવે
૨૨. ‘હિન્દુ ધર્મની બાળપોથી’ કોણે લખ્યું છે ?
- આનંદશંકર ધ્રુવ
૨૩. સૌથી દીર્ધકાલીન આયુષ્ય ધરાવતા સામયિકનું નામ જણાવો.
- બુદ્ધિ પ્રકાશ
૨૪. ‘ઉશનસ’ તખલ્લુસથી જાણીતા બનેલા કવિનું નામ જણાવો.
-નટવરલાલ કુબેરદાસ પંડયા
રપ. ‘જગતની સૌ કડીઓમાં સ્નેહની સર્વથી વડી’ પંકિતના કવિનું નામ .
- સુંદરમ્‌
ર૬. લોકપ્રિય કાવ્ય ‘કસુંબીનો રંગ’ના કવિ કોણ છે ?
-ઝવેરચંદ્ર મેઘાણી
ર૭. નરસિંહ મહેતાનું જન્મસ્થળ કયું છે ?
- તળાજા
ર૮. પન્નાલા પટેલને તેમની કઈ કૃતિ માટે ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પારિતોષિક એનાયત થયું હતું ?
- માનવીની ભવાઈ
ર૯. ગાંધીજીએ કોને સવાઈ ગુજરાતી કહીને નવાજયા હતા ?
- કાકા સાહેબ કાલેલકર 
૩૦. કઈ સંસ્થા ભાષા સાહિત્ય પ્રત્યે અભિરૂચિ જાગે  એ માટે ‘આસ્વાદ’, ‘સંસ્કાર’ અને ‘દિક્ષા’ પરીક્ષાઓ યોજે છે ?
- ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ