કોન્સ્ટેબલ સ્પેશ્યલ-૬

(૨૪૧) ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ દવા બનાવવાની ફેક્ટરી ક્યાં શહેરમાં સ્થપાઈ હતી ? 
-વડોદરા
(૨૪૨) ઇફકો રસાયણિક ખાતરનું કારખાનું ગાંધીનગર જિલ્લાના ક્યાં તાલુકામાં આવેલું છે ?
    - કલોલ
(૨૪૩) ગુજરાતમાં સૌથી વધુ અકીક ક્યાંથી મળે છે ?    
- ઝઘડીયા (ભરૂચ)
(૨૪૪) માર્કો પોલોએ  મુલાકાત લીધી હોય તેવું બંદર ક્યુ છે ?    
- ખંભાત
(૨૪૫) ગુજરાતનો સૌથી મોટો પ્રાણીબાગ “કમલા નહેરૂ જિયોલોજિકલ પાર્ક” ક્યાં આવેલ છે? 
-અમદાવાદ
(૨૪૬) ગુજરાતનું સૌથી જૂનું પ્રાણી સંગ્રહાલય ક્યુ છે ?     
-સકકરબાગ (જૂનાગઢ)
(૨૪૭) અંતરિક્ષયાત્રી સુનિતા વિલયમ્સનું વતન “ઝૂલાસણ” ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે ? 
-મહેસાણા
(૨૪૮) ગુજરાતમાં નદી પરનો સૌથી પહોળો પુલ ક્યો છે ?    
-દધિચી પુલ (અમદાવાદ)
(૨૪૯) ભારતના સૌપ્રથમ કેનાલ ટોપ સોલર પ્રોજેકટ મહેસાણા જિલ્લાના ક્યા ગામે સ્થપાયો છે?    
- ચંદ્રાસણ
(૨૫૦) ભારતનું એકમાત્ર લોકગેટ ધરાવતું બંદર ક્યુ છે ?     
- ભાવનગર બંદર
(૨૫૧) પ્રતિ વર્ષ કચ્છ રણોત્સવ ક્યાં આયોજિત થાય છે ?    
-ઘોરડો
(૨૫૨) ૧૯૪૨ ના હિન્દ છોડો સમયે ગોળીબાર થયો તે અડાસ રેલ્વે સ્ટેશન ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે ?    
-આણંદ
(૨૫૩) ઈસાઈ ધર્મનું તીર્થસ્થાન “નિષ્કલંક માતાનું ધામ” ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે ?     
- વડોદરા
(૨૫૪) વિશ્વનું સૌથી મોટું શીપ બ્રેકિંગ યાર્ડ ક્યુ છે ?    
-અલંગ
(૨૫૫)ગુજરાતમાં અલંગ અને બીજા ક્યાં બંદરે શિપબ્રેકિંગ કાર્ય ચાલુ છે ? 
- સચાણા બંદર (જામનગર)
(૨૫૬) કેલ્સાઇટ માટે જાણીતો વિસ્તાર “પનામા ડિપોઝિટ” ક્યાં જિલ્લામાં આવેલો છે ?
 - જૂનાગઢ
(૨૫૭) ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલ સંતશ્રી બજરંગદાસ બાપાનો આશ્રમ કઈ નદી કિનારે આવેલો છે ?    
- બગડ નદી
(૨૫૮) કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રને જોડતા પુલનું નામ જણાવો ?    
-સૂરજબારી પુલ
(૨૫૯) મુઘલબાદશાહ જહાંગીરે ક્યાં શહેરને ધુળિયું શહેર કહ્યું છે ?
    - અમદાવાદ
(૨૬૦) ખનીજ તેલ શુદ્ધિકરણ માટે જાણીતી “કોયલી રિફાઇનરી” ક્યાં આવેલી છે ? 
- વડોદરા
(૨૬૧) ભારતમાં એકમાત્ર કુંતામાતાનું મંદિર ક્યાં આવેલું છે ?    
- આસજોલ (મહેસાણા)
(૨૬૨) કાચબા ઉછેર કેન્દ્ર હાથબ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલ છે ?
    - ભાવનગર
(૨૬૩) ભાવનગર જિલ્લાના ક્યાં સ્થળેથી સિંધુ સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવ્યા હતા ?    
- હાથબ
(૨૬૪) ક્યાં જિલ્લાના રહેણાક માટે ઝૂપડાઓને ભૂંગા અને સમૂહને વાઢ કહેવામા આવે છે ?    
-કચ્છ
(૨૬૫) અમદાવાદ અને મહેસાણા માંથી બનાવાયેલ જિલ્લો ક્યો છે ?
 - ગાંધીનગર
(૨૬૬) ગ્રેનાઇટ ક્યાં પ્રકારનો ખડક છે ?
- અગ્નિકૃત
(૨૬૭) જેનો પ્રવાહ લુપ્ત થઈ ગયો હોય તેવી કઈ પ્રાચીન નદીમાં નર્મદાનું પાણી રેડી સજીવન કરવામાં આવી ?    
-સરસ્વતી
(૨૬૮) ગુજરાતમાં વિન્ડ મિલ યોજના ક્યાં કાર્યરત છે ?    
-માંડવી
(૨૬૯) પ્રસિદ્ધ “સુરપાણેશ્વર”નો ધોધ કઈ નદી પર આવેલ છે ?
     - નર્મદા
(૨૭૦) ગુજરાતમાં નર્મદા યોજનાનો પ્રારંભ શિલારોપણ કઈ સાલમાં થયો હતો ?
 - ૧૯૬૧
(૨૭૧) કચ્છના મોટા રણ પ્રદેશમાં જામેલો કડવો ક્ષાર ક્યાં નામે ઓળખાય છે ?    
- લાણસરી
(૨૭૨) અલિયાબેટ કઈ નદીમાં સ્થિત છે ?    
- નર્મદા
(૨૭૩) વૃક્ષનું આયુષ્ય શેના પરથી માપવામાં આવેલ છે ? 
- વૃક્ષમાં પડેલ વર્તુળાકાર વલયોથી
(૨૭૪) ગુજરાતમાં ફ્લોરસ્પાર ક્યાં વિસ્તારમાંથી મળી આવે છે ?
- આબાડુંગર (છોટા ઉદેપુર)
(૨૭૫) ગુજરાતમાં રાગીનું ઉત્પાદન ક્યાં જિલ્લામાં થાય છે ?    
- ડાંગ
(૨૭૬) કાલું નામની માછલી કઈ નદીમાંથી મળે છે ?    
- કોલક
(૨૭૭) ક્યુ પ્રાણી કચ્છના નાના રણમાં જોવા મળે છે ?    
- ઘુડખર
(૨૭૮) મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે ?
    - પુષ્પાવતી
(૨૭૯) ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઠંડી ક્યાં પડે છે ?    
- નલિયા
(૨૮૦) ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ગરમી ક્યાં પડે છે?    
-ડીસા