7106

ઉત્તરાયણ ના પવૅ ને લઈ પ્રાંતિજ ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર એ તલોદ તાલુકા ના વકતાપુર ગામે વતન માં ઉત્તરાયણ નું પવૅ મનાવ્યું હતું.