ગુજરાત ભાગ ૨ 
(૩૬) ક્યા યુગમાં સ્ત્રીઓ વધુ સ્વતંત્રતા ભોગવતી હતી ?
 - વૈદિક યુગ
(૩૭) ઔરંગઝેબનો જન્મ ક્યાં થયો હતો ?     
- દાહોદ
(૩૮) વડોદરા સ્ટેટનું મુંબઈમાં વિલીનીકરણ થયું તે સમયે વડોદરા સ્ટેટના વડા કોણ હતા?    
- પ્રતાપસિંહ ગાયકવાડ
(૩૯) પુરાતન અવશેષ માટે જાણીતી “પોળો” ક્યા જિલ્લામાં આવેલું છે ? 
- સાબરકાંઠા
(૪૦) અરવિંદ ઘોષ “ભવાની મંદિર” નામના પુસ્તકમાં ક્રાંતિની યોજના લખેલી જે ક્યા સામયિકમાં છપાયેલ છે ?    
- સાવિત્રી
(૪૧)દક્ષિણ ગુજરાતનું મહત્વનુ સાંસ્કૃતિક નગર ક્યુ છે ?    
- દાંડી

વધુ વાંચો

બાળ વિકાસ અને મનોવિજ્ઞાન
ભાગ ૧૧
૩૫૧. ય્ૈંઈ્‌ ના ચેરમેન કોણ છે?
 - શિક્ષણ સચિવ
૩૫૨. ડ્ઢૈંઈ્‌ણી રચના ક્યારે કરવામાં આવી? 
- ૧૯૯૫
૩૫૩. અસંતોષકારક પ્રગતિને લીધે વિદ્યાર્થીનું કોઈ એક ધોરણમાં વધુ રોકાવવું એટલે?
 - સ્થગિતતા
૩૫૪. ૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતની સાક્ષરતા કેટલી? 
- ૭૪.૦૪%
૩૫૫. ૨૦૧૧ મુજબ ગુજરાતનો સાક્ષરતા દર કેટલો? 
- ૭૦.૭૩%
૩૫૬. સંયુક્ત રાષ્ટ્રે ક્યા વર્ષને આંતરરાષ્ટ્રીય બાળવર્ષ જાહેર કર્યું હતું? 
- ૧૯૯૭
૩૫૭. પ્રતિવર્ષ શિક્ષકોને મળતા ઈજાફાનો સંબંધ કોની સાથે છે? 
- સેવાપોથી 

વધુ વાંચો

 બાળ વિકાસ અને મનોવિજ્ઞાન
ભાગ ૯

વધુ વાંચો

બાળ વિકાસ અને મનોવિજ્ઞાન ભાગ ૮
૨૪૬. જર્મન શારીરિક શિક્ષણની ધારણા મુજબ બધી રમતોની માતા કઈ રમત છે? 
- દ્વંદ્વ યુદ્ધ 
૨૪૭. માથાના મધ્યભાગનો સંબંધ કોને નિયંત્રિત કરે છે?
 - ગ્રંથિતંત્રને 
૨૪૮. બાળકોને શીખવાનું મુખ્ય કોના પર આધારિત છે? 
- આયુષ્ય 
૨૪૯. નર્સરીમાં બાળકો શેના દ્વારા ઝડપી શીખે છે? 
- અનુકરણ દ્વારા 
૨૫૦. બાલ્યાવસ્થામાં વ્યક્તિનો મુખ્ય વ્યવહાર કોનાથી પ્રભાવિત હોય છે? 
- પરિવાર 
૨૫૧. બાળકોમાં શિક્ષણ પ્રત્યે રુચિ વિકસાવવામાં સૌથી મહત્વની પદ્ધતિ કઈ છે?
 - શિક્ષણ પદ્ધતિમાં ફેરફાર 

વધુ વાંચો

૨૧૧. આનુવંશિકતા અંગે ઉંદરો પર પ્રાયોગિક અભ્યાસ કોણે કર્યા હતા?
 - ટ્રીયોન 
૨૧૨. અભ્યાસક્રમ કેવો હોવો જોઈએ? 
- રુચિ 
૨૧૩. વિદ્યાર્થીમાં વિકસેલા સામાજિકતાના ગુણો શાનાથી માપી શકાય? 
- સામાજિકતા આલેખ 
૨૧૪. વિદ્યાર્થીના વ્યક્તિગત સંદર્ભ  માપન કરતુ મૂલ્યાંકન કયુ છે? 
- સર્વગ્રાહી
૨૧૫. સિમ્પોઝિયમ કોને કહે છે? 
- બૌદ્ધિક મનોરંજન 
૨૧૬. ચિત્રો ક્યા પ્રોજેક્ટ દ્વારા પ્રક્ષેપિત કરી શકાય છે? 
- એપીડાયોસ્કોપ 
૨૧૭. સંશોધનકર્તાનો સર્વોચ્ચ ગુણ કયો છે?
 - જિજ્ઞાસાવૃતિ 

વધુ વાંચો

૧૪૧. ઇ્‌ઈ - ૨૦૧૨ નિયમોમાં કુલ કેટલા પ્રકરણ છે? 
- ૬
૧૪૨. ઇ્‌ઈ - ૨૦૧૨ નિયમોમાં કુલ કેટલા નિયમો છે? 
- ૩૩ 
૧૪૩. શિક્ષકો અને વિદ્યાસહાયકો માટેનું ફરિયાદ નિવારણ તંત્રનો ક્યા નિયમમાં ઉલ્લેખ છે? 
- ૨૨
૧૪૪. દરેક શાળાએ કેટલા પ્રકારના રજિસ્ટર વસાવવા પડે છે? 
- ૧૪
૧૪૫. કયા નિયમ મુજબ ્‌ઈ્‌ લેવાય છે? 
- ૨૯
૧૪૬. રાજ્ય સલાહકાર પરિષદમાં કેટલા સભ્યો મહિલાઓ હોવી જોઈએ? 
- ૫૦% 
૧૪૭. રાજ્ય સલાહકાર પરિષદના સભ્યોની મુદત કેટલી હોય છે? 
- ૨ વર્ષ 
૧૪૮. જીસ્ઝ્રમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે?
 - ૧૨ 

વધુ વાંચો

૧૦૬ સરેરાશ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિનો બુદ્ધિઆંક કેટલો હોય છે? 
- ૯૦થી ૧૦૯
૧૦૭. સૌપ્રથમ વ્યક્તિગત બુદ્ધિ કસોટીની રચના કોણે કરી? 
- સાયમન અને બિને
૧૦૮. સૌપ્રથમ બુદ્ધિ કસોટી કઈ ભાષામાં રચાઈ?
 - ફ્રેંચ
૧૦૯. માણસ દોરો કસોટીના રચયિતા કોણ છે? 
- ડૉ. પ્રેમિલા શાહ 
૧૧૦. સ્ટેનફર્ડ - બિને કસોટીનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કોણે કર્યું? 
- ડૉ. જે એસ શાહ 
૧૧૧. વ્યક્તિત્વના સિદ્ધાંતો કેટલા છે? 
- સાત
૧૧૨. મનોવિશ્લેષણાત્મક સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો?
 - ફ્રોઇડે
૧૧૩. ક્ષેત્ર સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? 
- લેવિને

વધુ વાંચો

બાળ વિકાસ અને મનોવિજ્ઞાન
ભાગ ૩

વધુ વાંચો

Pages