QUIZ – 26
૧. ગુજરાતી ભાષામાં ભક્તિગીતો લખવાનો પ્રારંભ કોણે કર્યો?
(અ) પ્રેમાનંદ 
(બ) નાન્હાલાલ 
(ક) દલપતરામ 
(ડ) નરસિંહ મહેતા
૨. બૌદ્ધ સાહિત્ય કઈ ભાષામાં રચાયું છે?
(અ) પ્રાકૃત     (બ) સંસ્કૃત 
(ક) પાલી       (ડ) માગધી
૩. ફૂલ કહે ભમરાને, ભમરો વટ કહે ગુંજનમાં, માધવ ક્યાય નથી મધુવનમાં. આ પંક્તિ કોની છે?
(અ) મીરાબાઈ 
(બ) દયારામ 
(ક) હરીન્દ્ર દવે 
(ડ) નરસિંહ મહેતા 
૪. ગાંધીજીનું બાળપણ ક.બા.ગાંધીના ડેલામાં વીતેલુંઃ રેખાંકિત શબ્દ કઈ સંજ્ઞા દર્શાવે છે?

વધુ વાંચો

QUIZ – 26
૧. “ભૂધર કાકા”નું પત્ર કઈ કૃતિમાં આપે છે?
(અ) બાબુ વીજળી  (બ) હવેલી 
(ક) બદમાશ          (ડ) વીજળી
૨. “દેખ બિચારી બકરી કેરો જોતાના કોઈ પકડે કાન, એ ઉપકાર ગણી ઈશ્વરનો હરખ હવે તુ હિંદુસ્તાન” આ પંક્તિ કોની છે?
(અ) દલપતરામ (બ) બ.ક.ઠાકોર (ક) કલાપી     (ડ) ઉમાશંકર જોશી
૩. બાલમુકુન્દ દવે એ “હરિનો હંસલો” કાવ્ય કોને અનુલક્ષીને લખ્યું છે?
(અ) ગાંધીજી 
(બ) સરદાર પટેલ 
(ક) જવાહરલાલ નહેરુ 
(ડ) ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક
૪. ઇન્દ્રિયોથી ઓળખાય નહિ પણ મનથી સમજાય તેવા ગુણ કે ક્રિયાના નામ તે કઈ સંજ્ઞા છે?

વધુ વાંચો

 QUIZ – 25
૧. ગુજરાતી સાહિત્યના વ્યાપક રીતે વપરાતા “સાર્થ” શબ્દકોશનું પ્રકાશન કોના દ્વારા થયું હતું?
(અ) ગુજરાત વિદ્યાસભા     (બ) ગુજરાત યુનિવર્સીટી 
(ક) ગુજરાત વિદ્યાપીઠ 
(ડ) ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ 
૨. કોણ જુદું પડે છે?
(અ) ખંડકાવ્ય    (બ) સોનેટ
(ક) ગરબો       (ડ) નવલકથા 
૩. સૌથી દીર્ઘકાલીન આયુષ્ય ધરાવતા સામયિકનું નામ જણાવો.
(અ) સંસ્કૃતિ      (બ) દાંડિયો 
(ક) સત્ય પ્રકાશ   (ડ) બુદ્ધી પ્રકાશ  
૪. “સફારી” ક્યા વિષયનું પાક્ષિક છે?
(અ) સાહિત્ય     (બ) સંગીત 
(ક) વિજ્ઞાન        (ડ) પર્યાવરણ 

વધુ વાંચો

QUIZ- ૨૪
૧. “માયા” નવલકથાના લેખકનું નામ જણાવો.
(અ) ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક 
(બ) જયંતિ દલાલ 
(ક) કિશોર મશરૂવાળા 
(ડ) વિનોદ ભટ્ટ
૨. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી દ્વારા સ્થપાયેલ “હીમાભાઈ ઇન્સ્ટિટયૂટ” હાલ ક્યા નામે ઓળખાય છે?
(અ) સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી 
(બ) ધર્મગંજ 
(ક) હીમાભાઈ લાઈબ્રેરી 
(ડ) નેટીવ લાઈબ્રેરી 
૩. “નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક” નર્મદ સાહિત્ય સભા દ્વારા દર કેટલા વર્ષે અપાય છે?
(અ) દર વર્ષે     (બ) દર બે વર્ષે 
(ક) ત્રણ વર્ષે     (ડ) પાંચ વર્ષે 
૪. “સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે” આ સુત્ર કઈ સંસ્થાનો છે?

વધુ વાંચો

ઊેંંઢ – ૨૩
૧. ક.મા.મુનશીની કઈ નવલકથા ઉપરથી ફિલ્મ બનાવવામાં આવી હતી?
(અ) પૃથ્વીવલ્લભ 
(બ) જય સોમનાથ
(ક) તપસ્વીની 
(ડ) પાટણની પ્રભુતા 
૨. “આંખે કંકુના સુરજ આથમ્યા” કાવ્યમાં કવિ કઈ વેલને શણગારવાનું કહે છે?
(અ) લગ્ન માટેની 
(બ) વિદાય માટેની 
(ક) અંતિમ વિદાય માટેની
 (ડ) મિલન માટેની
૩. “ભૂધર કાકાનું પાત્ર” કઈ કૃતિમાં આવે છે?
(અ) બાબુ વીજળી 
(બ) બદમાશ
 (ક) હવેલી 
(ડ) વીજળી 
૪. “હાઇકુ” માં કેટલી પંÂક્તઓ હોય છે?
(અ) સતર (બ) પંદર
(ક) ત્રણ (ડ) પાંચ 

વધુ વાંચો

 QUIZ – 22
 ૧. ગુજરાતનો અંધકાર યુગ કયો ગણાય છે?
(અ) મૌર્યયુગ (બ) અનુમોર્યયુગ (ક) ગુપ્તયુગ     (ડ) મૈત્રક યુગ
૨. વસ્તુપાલ તેજપાલ કોના મંત્રી હતા?
(અ) વિસલદેવ   (બ) ભીમદેવ 
(ક) વનરાજ       (ડ) કર્ણદેવ 
૩. દાંડી કૂચનું અંતર કેટલા માઈલ છે?
(અ) ૨૦૦    (બ) ૨૨૧ 
(ક) ૨૩૧     (ડ) ૨૪૧ 
૪. મહાગુજરાત સીમા સમિતિની સ્થાપના કોના નેતૃત્વ હેઠળ થઇ?
(અ) ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક 
(બ) સર પુરુષોતમદાસ 
(ક) જીવરાજ મહેતા 
(ડ) મોરારજી દેસાઈ 
૫. વેરાવળ અને ચોરવાડની ખારવણ બહેનો ધાબુ ભરવા ક્યા નૃત્ય કર્યું?

વધુ વાંચો

QUIZ- ૨૧
૧. ભારતના ક્યા રાષ્ટ્રપતિ બિહારના ગાંધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?
(અ) રાજેન્દ્ર પ્રસાદ 
(બ) સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ 
(ક) પ્રણવ મુખરજી 
(ડ) એકેય નહિ 
૨. ૧૪ નવેમ્બર “રાષ્ટ્રીય બાળ દિવસ” કોના જન્મદિવસના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે?
(અ) નરેન્દ્ર મોદી 
(બ) અટલ બિહારી 
(ક) જવાહરલાલ નહેરુ 
(ડ) સરદાર પટેલ 
૩. કોઇપણ દેશની વેબસાઈટ માટે DOMAIN NAME ક્યા પ્રકારના ક્ષેત્રનો ઉપયોગ થાય છે?
(અ)  .com   (બ) .net 
(ક) .gov     (ડ) .org 
૪. KBPSનું પૂરું નામ જણાવો.
(અ) kilo byte personal second  

વધુ વાંચો

QUIZ - 7
૧.નરસિંહ મહેતા કઈ સદીમાં થઈ ગયા ?
(અ) ૧૪ મી (બ) ૧૫ મી
(ક) ૧૬ મી (ડ) ૧૩ મી
૨.ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ વ્યાકરણ ગ્રંથ કોણે રચ્યો ?
(અ) નર્મદ  (બ) દલપતરામ 
(ક) ચાંગદેવ (ડ) નરસિંહ મહેતા
૩.હાલ ગુજરાત વિદ્યાસભા દ્વારા બહાર પડાતું “બુદ્ધિપ્રકાશ” કેટલા દિવસે બહાર પડે છે ?
(અ) દરરોજ  (બ) અઠવાડિક 
(ક) પખવાડિયા (ડ) માસિક
૪. ક્યાં ગુજરાતી કવિએ બાણરચિત “કાદમ્બરી”નું સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યું ?
(અ) દલપતરામ (બ) પ્રેમાનંદ (ક) શામળ  (ડ) ભાલણ
૫. “હિમાલયનો પ્રવાસ” કોની હતી ? 

વધુ વાંચો

QUIZ ૧૯
૧. ગુજરાત સમાચારમાં પ્રગટ થતી કોલમ સ્પેકટ્રોમીટરના લેખક કોણ છે?
(અ) ગુણવંત શાહ 
(બ) શરદ ઠાકર 
(ક) ક્રાંતિ ભટ્ટ 
(ડ) જય વસાવડા
૨. ગુજરાતી સાહિત્યનું સૌપ્રથમ ગદ્ય જણાવો.
(અ) હંસરાજ    (બ) વીરરસ 
(ક) આરાધના   (ડ) એકેય નહિ
૩. સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન વ્યાકરણ ગ્રંથને પાટણમાં હાથીની અંબાડીએ શોભાયાત્રા કાઢેલી તે હાથીનું નામ જણાવો.
(અ) શ્રીકર      (બ) વાસ્તુ 
(ક) આરાધના   (ડ) એકેય નહિ
૪. નીચેનામાંથી ક્યા સાહિત્યકારને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળેલો નથી?
(અ) રમણ નીલકંઠ 
(બ) રાજેન્દ્ર શાહ 
(ક) રઘુવીર ચૌધરી 

વધુ વાંચો

HMAT SPECIAL 
ભાગ ૬
૪૧૧ ધો. ૯ અને ધો. ૧૦ ના એક એક વર્ગ ધરાવતી શાળાને કેટલા શિક્ષકો મળવાપાત્ર છે? 
- આચાર્ય સહિત ૩ 
૪૧૨. ધો.૯  થી ધો. ૧૨ ના એક એક વર્ગ ધરાવતી શાળાને કેટલા શિક્ષકો મળવાપાત્ર છે? 
- આચાર્ય સહિત ૮ 
૪૧૩. હાલ ૯ થી ૧૨ સળંગ એકમનો રેશિયો કેટલા શિક્ષકનો છે?
 - ૨ 
૪૧૪. ગંભીર વર્તણુંક માટે દોષિત વિદ્યાર્થીને રાજ્યની કોઈ પણ શાળામાં દાખલ ન કરવાનો નિર્ણય કોણ કરી શકે? 
- શિક્ષણ નિયામક 
૪૧૫. એલ.સી. કેટલા દિવસમાં કાઢી આપવું જોઈએ? 
- સાત દિવસની અંદર 

વધુ વાંચો

Pages